Dubai F1

Vilken härlig dag, dagar med ljud och och intryck från racing F1 i Abu Dhabi.
Dagarna var fyllda med bullrande ljud från motorer och mullrande ljud och musik i området vid öltälten, glädjefyllda dagar med värme och sol, härligt:)
What a lovely day, days of sound and impressions from racing F1 in Abu Dhabi.
The days were filled with boisterous noise from engines and rumbling sounds and music in the area at the beer tents, joyful days of warmth and sunshine, lovely 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *