Dubai November 2016

Utsikten från vårt hotel i Dubai, Radisson Blu hotel, Dubai Deira Creek, lugnt och trevligt hotel.
Vi åkte till Dubai i November för att se på F1, kommer med bilder i nästa inlägg.

The view from our hotel in Dubai, the Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek, quiet and nice hotel.
We went to Dubai in November to see F1, comes with pictures in the next post.

Några bilder från min morgon jogging tur vid hamnen, det var bara män ute såg inte till några kvinnor. 

Some pictures from my morning jogging tour on the harbor, it was only men out there did not see any women.

En liten utflykt till våra vänners hotel, Nathan (pojken jag var aupair åt på 80-talet) och Sierra, de bodde på Atlantis, ThePalm vilket var ett betydligt större och mer befolkat hotel.

A little excursion to our friends’ hotel, Nathan (boy I was an au pair for the 80s) and the Sierra, they lived on Atlantis, ThePalm which was a much larger and more populated hotel.

Härligt att träffas i Dubai, jag, Nathan och Sierra.

Lovely to meet in Dubai, I, Nathan and Sierra.

En härlig ljummen kväll i Dubai med goda vänner, god mat och dryck:) 

A lovely warm evening in Dubai with good friends, good food and drink 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *