Simple Lifestyle

Enkel livsstil,

Jag älskar lyx, resor, hotell, vackra bilar och champagne:) men ibland älskar jag lika mycket den enkla vardagen:) Tänk att bli glad över att rensa i hem, bodar och sommarstuga och åka till soptippen, det är en lättnad:) Tänk vad mysigt att gå i skogen och plocka bär, eller ta upp potatis ur potatis landet och veta att jag äter god och obesprutad potatis, tänk att få dricka kaffe vid bryggan och vinden rufsar till i håret och sen värma sig framför brasan. Livet är härligt när det är en mix av olika händelser,ibland en landsortsflicka och ibland en partytjej.

Simple lifestyle,

I love luxury, travel, hotels, beautiful cars and champagne 🙂 but sometimes I love the simple everyday 🙂 Imagine being happy to clean home, shelter and summer cottage and go to the dump, it’s a relief 🙂 Imagine how nice to go in the woods and pick berries or pick up potatoes from the landscaped land and know that I eat good and unsprayed potatoes, think of drinking coffee by the lake, and the wind rushes to the hair and then warms in front of the fire. Life is beautiful when there is a mix of different events, sometimes a country girl and sometimes a party girl.

 

Vad gör ni för att uppskatta vardagen och mysa i nuet?

What do you do to appreciate everyday and cheering in the present?

Bye Bye:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *