New Years greetings from Dubai

Nyårshälsningar från Dubai i härligt väder och storslagen miljö:)

New Year’s Greetings from Dubai in lovely weather and great environment 🙂

 


Härliga nyårshälsningar från ett varmt och härligt Dubai med enastående ljus anläggningar på byggnader och i träd, storslagen miljö. En kort visit till Dubai mall, världens största shoppingcenter, fullt med folk, akvarium, guld avdelning och häftiga bilar.

En häftig ljus och vattenshow vid Burj Khalifa , världens högsta byggnad, 828 meter och avslutningsvis en god middag på Armani hotel, Hashi restaurant i Burj Khalifa.

Nu återstår att hitta en bra restaurant för själva nyårsmiddagen, några tips i Dubai? 🙂

Lovely New Year’s Greetings from a warm and beautiful Dubai with outstanding light facilities on buildings and in trees, magnificent surroundings. A short visit to Dubai Mall, the world’s largest shopping center, full of people, aquarium, gold department and cool cars.

A cool light and water show at Burj Khalifa, the world’s tallest building, 828 meters and finally a good dinner at Armani hotel, Hashi restaurant in Burj Khalifa.

Now remains to find a good and nice restaurant for the New Year’s Eve, some tips in Dubai? 🙂

So long for now:)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *