Happenings in Dubai

Efter ha varit hemma i snart en månad efter vår Dubai resa har jag blickat tillbaka och summerat några härliga händelser i Dubai.

En häftig och rolig ökensafari är att rekommendera om ni åker till Dubai, exotiskt och spektakulärt äventyr som gav både skratt och skrik i vår jeep när vi for fram över sanddynorna. Vi valde en förmiddagstur med lunch i beduintält, vi tog seden dit vi kom och provade även att röka vattenpipa, kan väl säga tt det inte gav nån mersmak för mig.

Kamel ridning har jag provat på tidigare  och det läskiga är väl när kamelen ska ställa sig och lägga sig ned, då gäller det att hålla i sig ordentligt och luta sig bakåt. 🙂

Ett besök i gamla staden Dubai bjöd på en färgstark upplevelse i form av kryddor och guld i trånga gränder en motsats mot vårt nästa mål, lyxhotellet Burj Al Arab. Till Burj Al Arab är man bara välkommen om man bokat restaurang, barbord eller bor på hotellet, det går inte att bara stanna till för lite sightseeing. Är allt som glimmar guld? Det sägs att allt guldfärgat ska vara guld, hela hotellet lyste av guld och man kunde till och med äta och dricka guld. 🙂

IMG_3086

 b

 Burj Al Arab

 b

Bye Bye Dubai:)

Having been home for almost a month after our Dubai trip, I have looked back and summed up some wonderful events in Dubai.

A cool and funny desert safari is recommended if you go to Dubai, exotic and spectacular adventure that gave both laugh and cry in our jeep when we went out of the sand dunes. We chose a morning with lunch in the Bedouin tent, we took the custom to where we came, and even tried to smoke hookah, can say timed it did not give anyone a taste for me.

Camel riding I have tried before and the scary thing is good when the camels are going to sit down and lay down, then it is important to stay tight and lean backwards. 🙂

A visit to the old city of Dubai offered a colorful experience in the form of spices and gold in narrow alleys opposite to our next destination, the luxury hotel Burj Al Arab. To Burj Al Arab you are welcome only if you have booked a restaurant, a bar table or staying at the hotel, you can not just stop for sightseeing. Is all that glitters gold? It is said that all gold-colored should be gold, the whole hotel was shining with gold and you could even eat and drink gold. 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *